header-frame
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งคอก
เทศบาลเมืองแพรกษาใหม่
เทศบาลเมืองแพรกษาใหม่
เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์
เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์
เทศบาลตำบลสำโรงเหนือ
เทศบาลตำบลสำโรงเหนือ
เทศบาลนครสมุทรสาคร
เทศบาลนครสมุทรสาคร
องค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลากด
องค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลากด
องค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์
องค์การบริหารส่วนตำบลพันท้ายนรสิงห์
ความสามารถของระบบ

ระบบจัดเก็บค่าธรรมเนียมเก็บขนขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

สร้างใบแจ้งหนี้อัตโนมัติพร้อม QR Code / Barcode แสกนชำระเงิน

 • สร้างแบบแจ้งหนี้แบบอัตโนมัติ สร้างได้เป็น 10,000 ใบ ในแค่คลิกเดียว
 • จัดเก็บได้ทั้งรายเดือน รายไตรมาส รายหกเดือน และรายปี
 • ผูกกับบริการรับชำระเงินของธนาคารกรุงไทย เพื่อพิมพ์ QR Code / Barcode ให้ประชาชนแสกนชำระเงิน
 • ระบบป้องกันไม่ให้แสกนชำระซ้ำ ไม่ให้ชำระเกินกำหนดเวลา
 • มีระบบตรวจสอบสถานะการชำระเงินในใบแจ้งหนี้สำหรับประชาชน ใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ (ถูกต้องตามระเบียบ) และสามารถอัพโหลดหลักฐานการชำระเงิน
 • มีระบบรับชำระเงินหน้าเคาเตอร์
 • ตั้งลูกหนี้ ตัดลูกหนี้ จัดการลูกหนี้ จากใบแจ้งหนี้

รับแจ้งเตือนการรับชำระเงินจากธนาคารกรุงไทยทุกเช้าเหมือน e-laas

 • เมื่อประชาชนแสกนชำระเงิน ธนาคารจะสรุปรายการเพื่อส่งมาที่ระบบในทุกวัน
 • สามารถนำรายการที่ธนาคารส่งมาไปสร้างใบเสร็จรับเงินได้ทันที
 • ระบบจับคู่รายการรับชำระอัตโนมัติ ว่าเป็นของครัวเรือนใด และรอบการชำระเดือนใด ปีใด
 • ไม่ต้องตรวจสอบเอง และไม่มีชำระซ้ำ 100% สามารถกำหนดให้ชำระได้ถึงภายในวันใด
 • มีระบบอัพโหลดไฟล์ Excel จากธนาคาร ในกรณีที่ดึงจากระบบ Krungthai Corporate (ระบบสำรอง)

ออกใบเสร็จรับเงินถูกต้องตามระเบียบฯ พร้อมทะเบียนคุมใบเสร็จ และการนำส่งเงิน

 • ออกใบเสร็จรับเงินที่มีข้อมูลครบตามระเบียบฯ ทั้งต้นฉบับและสำเนา พร้อมโลโก้ ลายน้ำ และลายเซ็นอิเล็กทรอนืกส์
 • สามารถตั้งค่าเพื่อเปิดให้ประชาชนดาวน์โหลดใบเสร็จอิเล็กทรอนิกส์ได้ (ตามประกาศล่าสุด เมษายน 2567)
 • ออกใบเสร็จได้จากการรับชำระเงินทุกช่องทาง เช่น แสกนผ่านกรุงไทย เงินโอน เช็ค ดราฟท์ เงินสด เป็นต้น
 • ตัดลูกหนี้อัตโนมัติเมื่อบันทึกรับชำระเงิน
 • ออกทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน พร้อมพิมพ์เป็นเอกสาร
 • ออกใบนำส่งเงิน พร้อมพิมพ์เป็นหนังสือนำส่งเงิน เพื่อนำส่งให้กับการเงิน

ระบบพิมพ์หนังสือจากเทมเพลต ระบบรายงาน และการส่งออกข้อมูล

 • สามารถตั้งค่าเทมเพลตหนังสืออย่างง่าย และนำไปพิมพ์เป็น PDF เช่น หนังสือแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน ใบนำส่งเงิน ทะเบียนคุมใบเสร็จฯ และซองจดหมายแบบต่างๆ
 • ส่งออกข้อมูลรูปแบบ Excel ข้อมูลรายงาน กค. 3 และ 4 สำหรับนำส่ง e-laas
 • ส่งออกข้อมูล Excel ให้กับโรงพิมพ์บริษัทไปรษณีย์ไทย เพื่อพิมพ์และจัดส่ง
 • ออกใบนำส่งทางไปรษณีย์ และใบนำส่งสติ๊กเกอร์
 • ระบบออกรายงานสำหรับผู้บริหารและการวิเคราะห์ติดตาม เช่น รายงานรายชื่อผู้อยู่ในข่ายฯ รายงานรายชื่อผู้อยู่ในข่ายรายใหม่ รายงานผู้ค้างชำระค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอย รายงานจัดเก็บรายได้ตามวันที่ชำระ รายงานจัดเก็บรายได้ตามช่องทางรับชำระ รายงานรายละเอียดผู้ชำระค่าธรรมเนียมประจำวัน เป็นต้น

สรุปความเชื่อมโยงกับบริการของธนาคารกรุงไทย บริษัทไปรษณีย์ไทย และโรงพิมพ์

 • การรับชำระเงินผ่านการแสกน Barcode / QR Code และการรับการแจ้งเตือนรับชำระเงิน จากธนาคารกรุงไทย
 • ระบบส่งข้อมูลเพื่อพิมพ์หนังสือแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน และอื่นๆ กับโรงพิมพ์ และจัดส่งถึงประชาชนโดยบริษัทไปรษณีย์ไทย
 • ระบบส่งออกใบนำส่งใบเสร็จรับเงินทางไปรษณีย์ ในรูปแบบใบฝากส่งของบริษัทไปรษณย์ไทย
 • รองรับระบบพิมพ์สติ๊กเกอร์กับโรงพิมพ์พันธมิตรไปรษณีย์ไทย

การนำเข้าข้อมูลเพื่อเริ่มใช้งานระบบอย่างง่าย โดยไม่ต้องเริ่มคีย์ข้อมูลใหม่

 • มีระบบบันทึกคำร้องขอใช้บริการจัดเก็บ ขน ขยะมูลฝอย แบ่งเป็นแต่ละประเภท เช่น บ้านพัก ห้องเช่า จำหน่ายสินค้า โรงงาน บ้านจัดสรร เป็นต้น
 • สามารถนำเข้าข้อมูลจากแพลตฟอร์มภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง CU-TaXGO
 • สามารถนำเข้าข้อมูลจากระบบงานเดิมอื่นๆ หรือจากไฟล์ Excel ที่เคยใช้ภายในสำนักงาน
 • สามารถนำเข้าข้อมูลจากข้อมูลทะเบียนราษฏ์
 • มีระบบช่วยกรองข้อมูล และช่วยจัดการข้อมูล เช่น แยกข้อมูลที่อยนู่ของผู้อยู่ในข่าย กรณีไม่กรอกแยก Column ใน Excel ,ระบบช่วยกรองข้อมูลซ้ำ เป็นต้น
ฟีเจอร์ทั้งหมด

ฟังก์ชั่นการใช้งานแบบครบวงจร

นอกจากระบบจัดการสำหรับเจ้าหน้าที่ อปท. แล้ว tigar ยังมีแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนสำหรับเจ้าหน้าที่ในการลงพื้นที่ ที่สามารถพิมพ์สลิปแจ้งค่าจัดเก็บขยะ สลิปใบเสร็จรับเงิน รวมถึงยังมีส่วนในการบริการประชาชนแแบออนไลน์ที่สามารถเชื่อมต่อกับ Line Official ของ อปท. ด้วย

alternative

ระบบจัดการและการจัดเก็บ

แคชเชียร์ซังเตคอลัมน์ปาสเตอร์ คาร์ โดนัทเกจิหลินจือ แซลมอนโอเปอเรเตอร์เพียวตาปรือ ธรรมาวาทกรรมเวิร์ค แฟรี่ซิมแฮนด์เอ็กซ์เพรสไวกิ้ง แพทยสภาซีดานคูลเลอร์สุริยยาตร์

 • วอลนัทรีดไถศิลปากรซาร์ดีน ไลน์เฟรมรีสอร์ตสโลว์
 • ดาวน์พาสตาโบว์ดีพาร์ทเมนท์ เพรสสตาร์ท จึ๊ก ราชานุญาตแรลลี
 • นู้ดเคอร์ฟิวอีโรติกสไปเดอร์รีไทร์ ขั้นตอนแกรนด์บิ๊ก ไมค์
 • นิวส์สต็อคสะบึม เบอร์เกอร์เวิร์ก ป๋าหยวน แบล็คแพทยสภาโง่เขลากราวนด์พิซซ่า
 • อัลบัมโปรดิวเซอร์สตาร์ทเช็ก คอปเตอร์คอร์รัปชั่น
LIGHTBOX
alternative

แอปพลิเคชันสำหรับเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่

แคชเชียร์ซังเตคอลัมน์ปาสเตอร์ คาร์ โดนัทเกจิหลินจือ แซลมอนโอเปอเรเตอร์เพียวตาปรือ ธรรมาวาทกรรมเวิร์ค แฟรี่ซิมแฮนด์เอ็กซ์เพรสไวกิ้ง แพทยสภาซีดานคูลเลอร์สุริยยาตร์

 • วอลนัทรีดไถศิลปากรซาร์ดีน ไลน์เฟรมรีสอร์ตสโลว์
 • ดาวน์พาสตาโบว์ดีพาร์ทเมนท์ เพรสสตาร์ท จึ๊ก ราชานุญาตแรลลี
 • นู้ดเคอร์ฟิวอีโรติกสไปเดอร์รีไทร์ ขั้นตอนแกรนด์บิ๊ก ไมค์
 • นิวส์สต็อคสะบึม เบอร์เกอร์เวิร์ก ป๋าหยวน แบล็คแพทยสภาโง่เขลากราวนด์พิซซ่า
 • อัลบัมโปรดิวเซอร์สตาร์ทเช็ก คอปเตอร์คอร์รัปชั่น
LIGHTBOX
alternative

ระบบบริการสำหรับประชาชน

แคชเชียร์ซังเตคอลัมน์ปาสเตอร์ คาร์ โดนัทเกจิหลินจือ แซลมอนโอเปอเรเตอร์เพียวตาปรือ ธรรมาวาทกรรมเวิร์ค แฟรี่ซิมแฮนด์เอ็กซ์เพรสไวกิ้ง แพทยสภาซีดานคูลเลอร์สุริยยาตร์

 • วอลนัทรีดไถศิลปากรซาร์ดีน ไลน์เฟรมรีสอร์ตสโลว์
 • ดาวน์พาสตาโบว์ดีพาร์ทเมนท์ เพรสสตาร์ท จึ๊ก ราชานุญาตแรลลี
 • นู้ดเคอร์ฟิวอีโรติกสไปเดอร์รีไทร์ ขั้นตอนแกรนด์บิ๊ก ไมค์
 • นิวส์สต็อคสะบึม เบอร์เกอร์เวิร์ก ป๋าหยวน แบล็คแพทยสภาโง่เขลากราวนด์พิซซ่า
 • อัลบัมโปรดิวเซอร์สตาร์ทเช็ก คอปเตอร์คอร์รัปชั่น
LIGHTBOX
What better way to show off Tivo marketing automation saas app than presenting you some great situations of each module and tool available to users in a video

แพคเกจและราคา

เพคเกจเช่าใช้
฿19,900
ในปีแรก ปีต่อไป 6,000 บาท
 • ฟังก์ชันใช้งานมาตรฐาน
 • อัพเดทระบบให้อัตโนมัติ
 • ดูแลการนำเข้าและจัดการข้อมูล
 • จัดสอนออนไลน์
 • ไม่จำกัดบัญชีผู้ใช้งาน
 • Cloud server แยกเฉพาะ อปท.
 • ฟังก์ชั่นใช้งานเฉพาะ อปท.
 • จัดอบรมอย่างละเอียด Inhouse
 • จัดทำเอกสารและคู่มือ
091-794-1108
พัฒนาขึ้นเฉพาะ อปท.
฿N/A
ขึ้นกับความต้องการระบบของ อปท.
 • ฟังก์ชันใช้งานมาตรฐาน
 • อัพเดทระบบให้อัตโนมัติ
 • ดูแลการนำเข้าและจัดการข้อมูล
 • จัดสอนออนไลน์
 • ไม่จำกัดบัญชีผู้ใช้งาน
 • Cloud server แยกเฉพาะ อปท.
 • ฟังก์ชั่นใช้งานเฉพาะ อปท.
 • จัดอบรมอย่างละเอียด Inhouse
 • จัดทำเอกสารและคู่มือ
091-794-1108
alternative
I started to use Tivo with the free trial about a year ago and never stopped since then. It does all the repeating marketing tasks and allows me to focus on core development activities like new product research and design. I love it and recommend it to everyone.
Jude Thorn - Online Marketer
alternative
Awesome features for the money. I never thought such a low ammount of money would bring me so many leads per month. Before Tivo I used the services of an agency which cost 10x more and delivered far less. Highly recommended to marketers focused on results.
Roy Smith - Developer
alternative
Tivo is the best marketing automation app for small and medium sized business. It understands the mindset of young entrepreneurs and provides the necessary data for wise marketing decisions. Just give it a try and you will definitely not regret spending your time.
Marsha Singer - Online Marketer
alternative
Tivo is one of the greatest marketing automation apps out there. I especially love the Reporting Tools module because it gives me such a great amount of information based on little amounts of input gathered in just few weeks of light weight usage. Recommended!
Ronda Louis - Online Marketer
ติดต่อเรา

บริษัท จูปิเตอร์ เทค จำกัด

788/62 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านคลองสวน อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290
พิมพ์รายละเอียด
footer-frame